Op alle publicaties zijn de algemene voorwaarden van Beveiliging Nieuws van toepassing, alsmede alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen zoals vermeld op de website.

Alle bestellingen, aanbiedingen  en leveringen worden u aangeboden door Security XL onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden (pdf) van Security XL. In geval van conflict prevaleren de algemene voorwaarden van Security XL.

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Download: Algemene voorwaarden van Sexurity XL (pdf)